Pionir A.D. - Srbobran

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Osnovno Vesti
The News

Izveštaj sa održane vanredne skupštine

Štampa PDF

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Salaš preko bare 27, Srbobran, MB 08055157 objavljuje:

 

 

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE  SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 31.07.2012. godine u 12.00 časova, u sali Upravne zgrade Društva, održana je Vanredna Skupština akcionara „Pionir ad Srbobran“ na kojoj su donete sledeće:

 

O D L U K E

  1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
  2. Odluka o prinudnom otkupu akcija;
  3. Odluka o izboru nezavisnog revizora.

 

 

 

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Salaš preko bare 27, Srbobran, u redovno radno vreme.

 

 

PIONIR AD SRBOBRAN

_____________________________

Milenko Sinđić, generalni direktor

Poslednje ažurirano sreda, 27 februar 2019 08:02